Đăng vào

VDSC cũng lưu ý về khả năng trả nợ của doanh nghiệp hiện nay, với bức tranh khó khăn hơn cả giai đoạn Covid-19. Sau dịch bệnh, tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2022 chỉ 2%. Tuy nhiên trong 2 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lên 2,91%.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có Báo cáo vĩ mô tháng 5 với nhận định chất lượng nợ vay của hệ thống ngân hàng đang ở giai đoạn còn khó khăn hơn giai đoạn Covid-19.

Theo VDSC, tiếp nối chính sách giảm lãi suất điều hành trong tháng 3, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đưa ra các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong tháng 4 thông qua việc ban hành các thông tư cho phép cơ cấu thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn (Thông tư 02/2023) và cho phép ngân hàng thương mại được mua lại trái phiếu doanh nghiệp đã bán ra trong vòng 12 tháng (Thông tư 03/2023), sắp tới là dự thảo thông tư điều chỉnh giảm hệ số rủi ro đối với một số khoản vay tài trợ dự án bất động sản khu công nghiệp, cho vay mua nhà ở xã hội (dự thảo sửa đổi thông tư 41/2016).

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1900886837